Hooikoorts in de winter?

Bij tranende ogen, een loopneus en benauwdheid in de winter wordt bijna altijd gedacht aan een verkoudheid maar dit is niet altijd het geval, ook in de winter kan er sprake zijn van hooikoorts. Omdat het najaar best warm was en de winters tegenwoordig niet meer zo koud zijn, komen bomen steeds eerder tot bloei en dat betekent pollen in de lucht.

De verschillen tussen hooikoorts en een verkoudheid:

Vanwege de aard van de klachten kan men hooikoorts gemakkelijk verwarren met verkoudheid. Bij beide klachten is er sprake van een ontsteking van het neusslijmvlies. Verkoudheid wordt echter veroorzaakt door een virus en hooikoorts door een allergeen. Beiden uiten zich in een loopneus en/of een verstopte neus. Er zijn echter wel verschillen:

  • Een verkoudheid duurt meestal anderhalf tot twee weken, hooikoortsklachten houden veel langer aan.
  • Bij hooikoorts heeft men vaak last van jeuk of kriebelen in de neus en/of ogen, bij    verkoudheid is dit veel minder of helemaal niet.

Met homeopathische middelen is hooikoorts goed te behandelen.

De klassieke behandeling bestaat vaak uit twee fasen. Eerst worden de meest acute klachten, die op dat moment allesoverheersend zijn, tot rust gebracht.

Zijn de meest hevige klachten verminderd, dan wordt gekeken naar de oorzaak van de hooikoorts om te voorkomen dat er volgend jaar weer zo’n heftige reactie plaats vindt.

Ieder mens reageert anders, met andere symptomen. De één heeft vreselijk jeukende ogen, de ander een kriebelend gehemelte, of niest zoveel dat zij wel met de zakdoek in de hand kunnen blijven zitten. Weer een ander heeft constant tranende ogen en is vreselijk moe.

Tijdens een consult blijkt vaak dat er in de familie al een aanleg voor dergelijke klachten aanwezig is.

Omdat ieder mens anders reageert, zullen de homeopathische middelen altijd op de individuele persoon afgestemd zijn.

Komt u bij een homeopaat voor hooikoortsklachten dan wordt er gekeken naar de:

  • Acute situatie:   Welke symptomen laat de patiënt op dit moment zien, tranende ogen of toch meer niesbuien en loopneus? Of brandende ontstoken ogen? Sinds wanneer heb je de klachten?
  • Erfelijkheid: Ook wordt gekeken naar de ziekten en aandoeningen die ouders, grootouders hebben gehad in het verleden? Ook hierop wordt een middel voorgeschreven om de erfelijke belasting te neutraliseren en de acute middelen beter te laten werken.
  • Constitutie [= hoe men is]  Als de acute fase voorbij is lijkt het alsof de hooikoorts over is, toch is het belangrijk voor de patiënt om nog even door te gaan met de behandeling om zo de algehele weerbaarheid te vergroten en ervoor te zorgen dat de patiënt volgend jaar gevrijwaard blijft van hooikoorts.