Beroepsvereniging

logo NVKH

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH, www.NVKH.nl
De klassiek homeopaten die geregistreerd staan bij de NVKH voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die worden gesteld aan opleiding, nascholing en waarneming. De consulten worden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed.
Een Klachten en Tuchtrechtprocedure, maakt deel uit van het NVKH kwaliteitsbeleid.

Logo RBCZ
Ook sta ik ingeschreven in het HBO register bij het RBCZ. Het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) is een organisatie die therapeuten, werkzaam in de complementaire en alternatieve gezondheidszorg, de mogelijkheid biedt zich gekwalificeerd te registreren en die belanghebbenden betrouwbare en actuele informatie geeft over de aangesloten beroepsbeoefenaren (BCZ® register-therapeut).