Geschiedenis

Een stukje geschiedenis van de homeopathie

De homeopathische geneeswijze is veel ouder dan menigeen denkt. Voor onze jaartelling schreef de Griekse geleerde Hippocrates – die leefde van 460 tot 377 voor Christus – over deze methode. Van hem is ook het zogenaamde “Similia-principe” afkomstig, dat in praktisch elk verhaal over homeopathie te vinden is. De volledige Latijnse regel luidt: “Similia similibus curantur”. Enigszins vrij vertaald betekent dat: “het gelijke zal door het gelijkende genezen worden”. Men kan echter ook zeggen: De zieke kan genezen worden door een middel dat dezelfde kenmerken heeft als het ziektebeeld dat hij vertoont.

In de achttiende eeuw werd deze geneeswijze door de Duitse arts en scheikundige Samuel Hahnemann als het ware opnieuw ontdekt. Hij gebruikte voor het eerst de naam “homeopathie”, afgeleid van de Griekse woorden homoios (gelijksoortig) en pathos (lijden).
Zijn grootste verdienste was, dat hij haar door uitgebreide onderzoekingen tot ontwikkeling heeft gebracht. Hahnemann zette een prachtig en vooral praktisch bruikbaar systeem neer. Daardoor wordt deze arts beschouwd als de grondlegger van de homeopathie. Vele middelen werden door Hahnemann aan gezonde mensen, onder wie vrienden, studenten en artsen, toegediend. Hij bestudeerde de uitwerking, beschreef deze nauwkeurig en systematisch en zo ontstond een geneesmiddelbeeld.

Repertorium en Materia Medica

Geneesmiddelbeelden zijn nog altijd de basis van de huidige homeopathie. Het werk van Hahnemann is later door anderen voortgezet waardoor de kennis van deze geneeswijze werd, en nog steeds wordt, aangevuld en uitgebreid. Wereldwijd worden tegenwoordig alle informatie en resultaten van behandeling en onderzoek gebundeld in een Repertorium en Materia Medica.
Het Repertorium en de Materia Medica zijn de belangrijkste naslagwerken en vormen de gereedschappen voor de homeopaat.
Het Repertorium is een enorme database waarin alle symptomen en klachten systematisch zijn ondergebracht in hoofdstukken volgens het hoofd-voeten schema.